27310.23800
Ρήγας Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΦΥΛΑΞΗ


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική και οικολογική επένδυση.

Για να παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή και λειτουργία του, δεν αρκεί μόνο η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του, αλλά απαιτείται και ένα πρόγραμμα τακτικών καθαρισμών.

Καθαρίζοντας το σύστημα τακτικά, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας. Μετά από αρκετές μελέτες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κόστος του καθαρισμού ενός πάρκου, αποτελεί ένα μικρό μέρος των απωλειών που παρουσιάζει λόγω των ρύπων.

Η συχνότητα των εφαρμογών, εξαρτάται πάντα από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές το έτος.

Μέθοδοι καθαρισμού

Τηλεσκοπικό Σύστημα. Αποτελείται από περιστρεφόμενες βούρτσες, συνδεδεμένες με τηλεσκοπικά κοντάρια με σύστημα εμποτισμού και δεξαμενή αποθήκευσης απιονισμένου νερού.

Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε πολύ υψηλά σημεία λόγω του τηλεσκοπικού κονταριού και καθαρίζει άψογα τα πλαίσια απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης και λοιπών ρύπων.

Η περιστρεφόμενη βούρτσα τρίβει σχολαστικά χωρίς να φθείρει την επιφάνεια των πλαισίων και στεγνώνει αμέσως μετά το πέρασμα, χωρίς να αφήνει λεκέδες, στίγματα και θαμπάδες λόγω του απιονισμένου νερού.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν καθαρισμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει εγκαταστάσεις τοποθετημένες σε δύσβατα σημεία, όπως βιομηχανικές στέγες, trackers καθώς και αγροτεμάχια, όπου δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος λόγω μεγάλης ανωμαλίας του εδάφους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική και οικολογική επένδυση.

Για να παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή και λειτουργία του, δεν αρκεί μόνο η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του, αλλά απαιτείται και ένα πρόγραμμα τακτικών καθαρισμών.

Καθαρίζοντας το σύστημα τακτικά, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας. Μετά από αρκετές μελέτες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κόστος του καθαρισμού ενός πάρκου, αποτελεί ένα μικρό μέρος των απωλειών που παρουσιάζει λόγω των ρύπων.

Η συχνότητα των εφαρμογών, εξαρτάται πάντα από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές το έτος.

Μέθοδοι καθαρισμού

Τηλεσκοπικό Σύστημα. Αποτελείται από περιστρεφόμενες βούρτσες, συνδεδεμένες με τηλεσκοπικά κοντάρια με σύστημα εμποτισμού και δεξαμενή αποθήκευσης απιονισμένου νερού.

Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε πολύ υψηλά σημεία λόγω του τηλεσκοπικού κονταριού και καθαρίζει άψογα τα πλαίσια απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης και λοιπών ρύπων.

Η περιστρεφόμενη βούρτσα τρίβει σχολαστικά χωρίς να φθείρει την επιφάνεια των πλαισίων και στεγνώνει αμέσως μετά το πέρασμα, χωρίς να αφήνει λεκέδες, στίγματα και θαμπάδες λόγω του απιονισμένου νερού.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν καθαρισμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει εγκαταστάσεις τοποθετημένες σε δύσβατα σημεία, όπως βιομηχανικές στέγες, trackers καθώς και αγροτεμάχια, όπου δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος λόγω μεγάλης ανωμαλίας του εδάφους.

ΦΥΛΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΦΥΛΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική και οικολογική επένδυση.

Για να παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή και λειτουργία του, δεν αρκεί μόνο η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του, αλλά απαιτείται και ένα πρόγραμμα τακτικών καθαρισμών.

Καθαρίζοντας το σύστημα τακτικά, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας. Μετά από αρκετές μελέτες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κόστος του καθαρισμού ενός πάρκου, αποτελεί ένα μικρό μέρος των απωλειών που παρουσιάζει λόγω των ρύπων.

Η συχνότητα των εφαρμογών, εξαρτάται πάντα από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές το έτος.

Μέθοδοι καθαρισμού

Τηλεσκοπικό Σύστημα. Αποτελείται από περιστρεφόμενες βούρτσες, συνδεδεμένες με τηλεσκοπικά κοντάρια με σύστημα εμποτισμού και δεξαμενή αποθήκευσης απιονισμένου νερού.

Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε πολύ υψηλά σημεία λόγω του τηλεσκοπικού κονταριού και καθαρίζει άψογα τα πλαίσια απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης και λοιπών ρύπων.

Η περιστρεφόμενη βούρτσα τρίβει σχολαστικά χωρίς να φθείρει την επιφάνεια των πλαισίων και στεγνώνει αμέσως μετά το πέρασμα, χωρίς να αφήνει λεκέδες, στίγματα και θαμπάδες λόγω του απιονισμένου νερού.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν καθαρισμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει εγκαταστάσεις τοποθετημένες σε δύσβατα σημεία, όπως βιομηχανικές στέγες, trackers καθώς και αγροτεμάχια, όπου δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος λόγω μεγάλης ανωμαλίας του εδάφους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική και οικολογική επένδυση.

Για να παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή και λειτουργία του, δεν αρκεί μόνο η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του, αλλά απαιτείται και ένα πρόγραμμα τακτικών καθαρισμών.

Καθαρίζοντας το σύστημα τακτικά, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας. Μετά από αρκετές μελέτες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το κόστος του καθαρισμού ενός πάρκου, αποτελεί ένα μικρό μέρος των απωλειών που παρουσιάζει λόγω των ρύπων.

Η συχνότητα των εφαρμογών, εξαρτάται πάντα από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές το έτος.

Μέθοδοι καθαρισμού

Τηλεσκοπικό Σύστημα. Αποτελείται από περιστρεφόμενες βούρτσες, συνδεδεμένες με τηλεσκοπικά κοντάρια με σύστημα εμποτισμού και δεξαμενή αποθήκευσης απιονισμένου νερού.

Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε πολύ υψηλά σημεία λόγω του τηλεσκοπικού κονταριού και καθαρίζει άψογα τα πλαίσια απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης και λοιπών ρύπων.

Η περιστρεφόμενη βούρτσα τρίβει σχολαστικά χωρίς να φθείρει την επιφάνεια των πλαισίων και στεγνώνει αμέσως μετά το πέρασμα, χωρίς να αφήνει λεκέδες, στίγματα και θαμπάδες λόγω του απιονισμένου νερού.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν καθαρισμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει εγκαταστάσεις τοποθετημένες σε δύσβατα σημεία, όπως βιομηχανικές στέγες, trackers καθώς και αγροτεμάχια, όπου δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος λόγω μεγάλης ανωμαλίας του εδάφους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο27310 23800
  • Κινητό697 222 1000
  • Emailrigasko@gmail.com
  • ΤοποθεσίαΘέση Κοπριά, Μονεμβάσια, ΤΚ 23 053

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο27310 23800 Κινητό697 222 1000
  • Emailrigasko@gmail.com
  • ΤοποθεσίαΘέση Κοπριά, Μονεμβάσια, ΤΚ 23 053